سقف های ایستادرز یکی از بهترین پوشش های سقف جهت اجرای سقف استخر ها و سقف سوله ها  و پوشش مناسب برای سازه با اشکال هندسی خاص و ویژه می باشد

سقف ایستادرز

نحوه اجرا پوشش سقف سوله

شرکت نوژان دانش ایستا بعنوان مجری این سقف ها از بهترین و با سابقه ترین تیم های اجرا برخوردار است.

در اجرای این پوشش تیم اجرا کننده مهمترین عامل اجرای سقف ایستادرز می باشد .

قیمت سقف زیپ پانل با یک تیم اجرایی حرفه ای بصورت قابل توجهی کاهش دارد زیرا موجب کاهش پرتی مصالح و همچنین کاهش زمان اجرا  می شود که زمان در اجرای پروژه یکی از مهمترین آیتم ها می باشد