سقف های کلزیپ یکی از بهترین پوشش های نوین جهت اجرای سقف یکپارچه برای سازه های نوین و سازه با اشکال هندسی خاص و ویژه می باشد

کالزیپ

اجرای سقف کالزیپ

شرکت نوژان بعنوان مجری این سقف ها از بهترین و با سابقه ترین تیم های اجرا برخوردار است.

در این نوع سقف تیم اجرا کننده جز مهمترین عامل های اجرای سقف کالزیپ می باشد .

قیمت سقف زیپ پانل با یک تیم اجرایی قدرتمند بصورت قابل توجهی کاهش دارد زیرا موجب کاهش پرتی مصالح و همچنین کاهش زمان اجرا  می شود